Co děláme

 

  • čištění kopaných i vrtaných studní, pramenných jímek, vodojemů, studánek

(Studnu vyčerpáme až na dno, vytěžíme kaly a všechny nečistoty, tlakovou vodou a mechanicky vyčistíme stěny i poklop, opravíme poškození stěn, provedeme intenzivní jednorázovou desinfekci, zdroj zatěsníme proti vnikání povrchových nečistot.Pro čištění vrtů používáme speciální techniku. Ostatní zdroje řešíme dle situace.)

 

  • rekonstrukce studní

 

  • úprava zhlaví vrtů (vybudování šachty)

 

  • vystrojení vodního zdroje čerpací technikou, připojení k objektu ,,od zdroje až po kohoutek“

 

  • prohlubování vodních zdrojů

 

  • analýzy vod

 

  • desinfekce vody, vodních zdrojů

 

  • úprava vody – mangan, železo, dusičnany

 

  • zhotovujeme v příhodných hydrogeologických podmínkách ražené studny. Ve spolupráci s naším smluvním partnerem Vám zajistíme novou vrtanou studnu včetně dokumentace.